• Какви функции крие нашата електронна книга

  Електронната книга е удобно мобилно устройство, предназначено основно за четене. Tекстовете и изображенията са под формата на файлове, които могат да бъдат в различни формати. Общо казано, получената информация е в електронен вид. Електронната книга има една основна функция и тя е да съхранява файловете и да ги представя на потребителя във вид, подобен на хартиената книга. Налични са и много други функции, които са в полза на читателя. Две са основните групи от функции: за работа с текстове и допълнителни функции.

  Функциите за работа с текстове са: поддръжка на библиотека, запомняне на достигнатата страница, запаметяване на книгата, възможност за преминаване на конкретна страница, създаване и премахване на отметка, избор на големина и стил на шрифт, жироскоп, графично боравене с текст, използване на речници и други. Към тази група спада и удобната функция Text-to-speech. Всяко устройство разполага и с функцията за избор на език. Практична функция е тази за родителски контрол – позволява родителят да може да изключи браузъра, да спре достъпа до виртуалния магазин за книги и да може да архивира избрани елементи.

  Kindle DX

  Различните производители на електронни книги разработват свои функции. Сред полезните функции, например на Amazon, можем да конкретизираме следните: Page flip – за бързо прелистване на страници; Free time – за подбиране на книги; Smart Lookup – функция за едновременно търсене; Vocabilary Builder – за добавяне на думи към речник; Time to read – за скоростта на четене; X-Ray – за разбор на книги.

  Към групата на допълнителните функции спадат: интернет браузър, аудио, видео, диктофон, радио, календар, час, различни игри и други.

  Всеки e-читател може да актуализира фърмуера на своята налична електронна книга и да получи някои нови функции.

  Най-модерните и скъпи устройства изненадват с богат набор от нови и усъвършенствани функции. Можем да изброим някои от тях: Free Time – подобрен родителски контрол за избор на книги и статистика на времето за четене от детето; Vocabilary Builder – организиране на списък от търсените в речника думи; Smart Lookup – усъвършенствано търсене едновременно на няколко места; Time to read – вече може да изчислява и колко време остава до следващата глава на книгата; Family Sharing – два свързани споделящи профила с опция за контрол на максимум четири детски профила; Page Flip – прелистване при запазване на текуща страница и много други екстри за е-читателите.