Какви функции крие нашата електронна книга

Електронната книга е удобно мобилно устройство, предназначено основно за четене. Tекстовете и изображенията са под формата на файлове, които могат да бъдат в различни формати. Общо казано, получената информация е в електронен вид. Електронната книга има една основна функция и тя е да съхранява файловете и да ги представя на потребителя във вид, подобен на хартиената книга. Налични са и много други функции, които са в полза на читателя. Две са основните групи от функции: за работа с текстове и допълнителни функции.

Функциите за работа с текстове са: поддръжка на библиотека, запомняне на достигнатата страница, запаметяване на книгата, възможност за преминаване на конкретна страница, създаване и премахване на отметка, избор на големина и стил на шрифт, жироскоп, графично боравене с текст, използване на речници и други. Към тази група спада и удобната функция Text-to-speech. Всяко устройство разполага и с функцията за избор на език. Практична функция е тази за родителски контрол – позволява родителят да може да изключи браузъра, да спре достъпа до виртуалния магазин за книги и да може да архивира избрани елементи.

71rabs7xJWL. SL1000  Какви функции крие нашата електронна книга

Различните производители на електронни книги разработват свои функции. Сред полезните функции, например на Amazon, можем да конкретизираме следните: Page flip – за бързо прелистване на страници; Free time – за подбиране на книги; Smart Lookup – функция за едновременно търсене; Vocabilary Builder – за добавяне на думи към речник; Time to read – за скоростта на четене; X-Ray – за разбор на книги.

Към групата на допълнителните функции спадат: интернет браузър, аудио, видео, диктофон, радио, календар, час, различни игри и други.

Всеки e-читател може да актуализира фърмуера на своята налична електронна книга и да получи някои нови функции.

Най-модерните и скъпи устройства изненадват с богат набор от нови и усъвършенствани функции. Можем да изброим някои от тях: Free Time – подобрен родителски контрол за избор на книги и статистика на времето за четене от детето; Vocabilary Builder – организиране на списък от търсените в речника думи; Smart Lookup – усъвършенствано търсене едновременно на няколко места; Time to read – вече може да изчислява и колко време остава до следващата глава на книгата; Family Sharing – два свързани споделящи профила с опция за контрол на максимум четири детски профила; Page Flip – прелистване при запазване на текуща страница и много други екстри за е-читателите.

Comment is closed.